Ευνοείται η Μητρότητα από τις Οικονομικές Συνθήκες που Επικρατούν στην Εργασία

Σίγουρα όλοι στο εργασιακό περιβάλλον έχουμε συναντήσει το φαινόμενο της άδειας μητρότητας. Παρατηρείται συχνά ένας διαχωρισμός, αναφορικά με τις μέλλουσες μητέρες. Ένας διαχωρισμός που ωθεί αρκετούς εργοδότες να προτιμούν άνδρες εργαζομένους προς αποφυγή τέτοιων ιδιαίτερων συνθηκών.

Μόλις μία γυναίκα μείνει έγκυος, αμέσως προστατεύεται από τους νόμους του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να απολυθεί από την εργασία της. Για το λόγο αυτό, απαιτείται χαρτί από γιατρό που να βεβαιώνει την εγκυμοσύνη. Αυτό το χαρτί το καταθέτει η μέλλουσα μητέρα στον εργοδότη της για να εξασφαλίσει τη θέση εργασίας της. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που προστατεύουν τη μητέρα από ενδεχόμενη απόλυση ακόμη και μετά το πέρας της εγκυμοσύνης και τη γέννηση του παιδιού της.
Για παράδειγμα, η νομοθεσία προστατεύει τη θέση εργασίας της νέας μητέρας για αρκετούς μήνες μετά τη γέννα. Επιπλέον, έχει θεσπιστεί το μειωμένο ωράριο για τη διευκόλυνση της μητρότητας. Μια μητέρα καλείται να επιλέξει εάν επιθυμεί να καθίσει εκτός εργασίας για κάποιους επιπλέον μήνες μετά τη γέννα ή να εργάζεται με μειωμένο ωράριο (1 ή 2 ώρες, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί την κάθε περίπτωση).

Φυσικά, όταν η έγκυος γυναίκα φτάσει τον έβδομο μήνα της κύησης, έχει κάθε δικαίωμα να αποσυρθεί από την εργασία της. Αν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι, αυτό το διάστημα ενδέχεται να επιμηκυνθεί. Δηλαδή, μια γυναίκα μπορεί να σταματήσει από την εργασία της από τον τέταρτο ή τον πέμπτο μήνα της κύησης. Για όλα αυτά απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά, τα οποία θα προσκομίσει η γυναίκα στον ΟΑΕΔ και στον εργοδότη της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέλλουσα μητέρα συνεχίζει να πληρώνεται κανονικά κατά τη διάρκεια της απουσίας της από την εργασία. Ο μισθός της καταβάλλεται κατά ένα μέρος από τον εργοδότη και κατά το άλλο μέρος από τον ΟΑΕΔ. Έπειτα, υπάρχει το επίδομα τέκνου που λαμβάνει η κάθε οικογένεια. Αν και δεν είναι μεγάλο σαν ποσό, εντούτοις συμπληρώνει το οικογενειακό εισόδημα και δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται η αξία του.

Από τη μία πλευρά, λοιπόν, η μητρότητα ενισχύεται μέσα από διάφορες διατάξεις που ισχύουν τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. Διασφαλίζεται η θέση εργασίας της εγκύου και μετέπειτα νέας μητέρας, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα εκμετάλλευσης ή εξαναγκασμοί παραίτησης που συνέβαιναν στο παρελθόν.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο ρόδινα. Το ενδεχόμενο μιας μακράς περιόδου απουσίας από την εργασία έχει καθιερώσει μία προνομιακή μεταχείριση των εργοδοτών προς τους άνδρες εργαζομένους. Ιδιαίτερα εάν κάποιος έχει ολοκληρώσει την στρατιωτική του θητεία (η έλλειψη του οποίου είναι ένας ακόμη λόγος απόρριψης σε μία θέση εργασίας), τότε δεν υφίσταται πρόβλημα. Αντιθέτως, πολλοί εργοδότες ακόμη και σήμερα γίνονται πιεστικοί και ζητούν να μάθουν αν στα σχέδια μιας υποψήφιας εργαζομένης βρίσκονται τα παιδιά. Αν ναι, τότε η αίτησή της σαφώς και αντιμετωπίζεται με αρνητική διάθεση.

Ως εκ τούτου, μία γυναίκα οφείλει να ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά πάντοτε και να πράττει το καλύτερο για εκείνη και για το παιδί της. Με την σωστή ενημέρωση και με την κατάλληλη καθοδήγηση, η μητρότητα δεν αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί σε καμία περίπτωση τροχοπέδη στην επαγγελματική εξέλιξη μίας γυναίκας.